Ellero

Politica de confidențialitate

Politica de confidențialitate

1. Operator de date Societatea Comercială TEMATER SRL

Sediul social: Bacău, str. Carpați, nr. 29, sc. E, ap. 6 și punct de lucru: Hotel Ellero din Bacău, Calea Dr. Alexandru Șafran nr. 10, tel.: 0234551288, e-mail: rezervări@ellero.ro, www.ellero.ro, număr de înregistrare în registrul comerțului:J04/390/2003, cod de identificare fiscală: RO15361089.

Responsabil pentru protecția datelor cu caracter personal:
Burcuță Marian
E-mail: info@ellero.ro
Telefon: 0724037575

Ca parte a angajamentului nostru fata de drepturile dumneavoastră de siguranță și de securitate a datelor, utilizăm metode și tehnologii de securitate, împreună cu politici aplicate salariaților și proceduri de lucru, inclusiv de control, pentru a proteja datele cu caracter personal colectate conform prevederilor legale în vigoare. Întreprindem toate demersurile necesare pentru a procesa datele dumneavoastră personale în conformitate cu principiile stabilite prin legislația privind protecția datelor aplicabilă în România, inclusiv Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (“GDPR”). Societatea respectă drepturile cu caracter personal ale clienților săi, prin urmare, a întocmit următorul regulament al operării de date, care este disponibil în format electronic pe pagina web oficială a societății, respectiv pe suport de hârtie afișat la recepția hotelului. Datele personale sunt gestionate numai în scopuri prestabilite, pentru perioada de timp necesară, în scopul exercitării drepturilor și îndeplinirii obligațiilor. Societatea gestionează numai acele date cu caracter personal, care sunt indispensabile pentru realizarea scopului de gestionare a datelor și sunt adecvate pentru atingerea obiectivului.

În toate acele cazuri, când societatea folosește datele colectate în alte scopuri decât scopul inițial al colectării, despre acest fapt informează persoana în cauză și solicită consimțământul său prealabil, expres, respectiv asigură posibilitatea interzicerii de către acesta a utilizării datelor.
În decursul gestionării datelor, datele cu caracter personal colectate de societate pot fi accesate numai de acei angajați sau parteneri contractuali ai societății care au sarcini specifice legate de gestionarea datelor. Societatea utilizează diverse măsuri tehnice şi organizatorice pentru a asigura securitatea datelor dumneavoastră personale împotriva manipulării, pierderii, distrugerii, accesării de către persoane neautorizate, în mod accidental sau intenţionat. Depunem toate eforturile rezonabile, justificate comercial, pentru a va proteja datele cu caracter personal colectate, analizăm noile tehnologii în domeniu și, dacă este cazul, le aplicăm în vederea upgrade-ului sistemelor de securitate. Infrastructura hardware si software utilizată este periodic analizată din punct de vedere al securității.


2. POLITICA DE PROTECTIE A DATELOR CU CARACTER PERSONAL DESCRIE:

 • Categoriile de date cu caracter personal pe care le colectăm și le procesăm;
 • Modul în care colectăm date cu caracter personal;
 • Scopurile si temeiul prelucrării datelelor dumneavoastră cu caracter personal;
 • Către cine putem transmite aceste date;
 • Perioada de stocare în vederea procesării;

Drepturile dumneavoastră și modul în care puteți să le exercitați;


2.1. Categorii de date cu caracter personal vizate

Date Personale” înseamnă orice informație privind o persoană fizică identificată sau identificabilă; o persoana fizică identificabilă este o persoană care poate fi identificată, direct sau indirect, în special prin referire la un element de identificare, cum ar fi un nume, un număr de identificare, date de localizare, un identificator online, sau la unul sau mai multe elemente specifice, proprii identității sale fizice, fiziologice, genetice, psihice, economice, culturare sau sociale.

Datele cu caracter personal, avute în vedere de SC TEMATER SRL, reprezintă orice informaţie referitoare la vizitatorii si oaspetii Hotelului Ellero, a căror date ne sunt furnizate de către aceștia  în vederea rezervarii și cazării în cadrul hotelului, în vederea rezervării spațiilor aferente organizării de evenimente, date care sunt prezente pe documentele puse la dipoziție de oaspeți și vizitatori precum și datele oricărui utilizator a website-ului www.ellero.ro care înțelege să ne transmită aceste date și includ:

 • Date de contact (nume, prenume, adresa email, număr telefon, adresa postală);
 • Date demografice (data si locul nașterii, sex, adresa poștală, aniversări, naționalitate);
 • Date și informații financiare: Numărul cardului de credit/debit sau alte date de plată);
 • Informații financiare în circumstanțe limitate
 • Informații de tip customer service (solicitări, petiții);
 • Informatii privind postările (comentarii, întrebari, review-uri);
 • Informatii tehnice (adresa IP, device-ul utilizat pentru vizitarea site-ului);
 • Informații rezultate ca urmare a înregistrărilor video ca urmare a vizitării hotelului noastre;
 • Date sensibile. Termenul „date sensibile“ se referă la originea rasială sau etnică, opiniile politice, confesiunea religioasă, sau apartenența la sindicate, date privind sănătatea sau de date privind viața sexuală sau orientarea sexuală.
  În general, nu colectăm informații sensibile decât dacă doriți dumneavoastra să ni le oferiți. Putem folosi datele privind sănătatea furnizate de dumneavoastra pentru a oferi servicii mai bune şi a răspunde cerinţelor dumneavoastră speciale (de exemplu, pregătirea mâncării excluzând alimentele la care sunteți alergic şi/sau furnizarea accesului pentru persoanele cu dezabilități).
 • Alte date: seria și numărul actului de identitate, viză sau alte date de identificare emise de autorități; Detaliile angajatorului; Călătorii itinerariu, grup turistic sau date de activitate înainte de șederea clienților sau interacțiuni, bunuri și servicii achiziționate, servicii speciale; Informații despre geolocație;
 • Date personale ale minorilor. Protejam confidențialitatea datelor obținute de la copii sub 16 ani. În cazul in care aveți vârsta sub 16 ani, trebuie să obțineți consimțământul sau autorizația părinților sau tutorelui responsabil pentru orice furnizare de date personale

Dacă trimiteți orice date personale despre alte persoane către noi sau către furnizorii noștri de servicii (de exemplu, dacă faceți o rezervare pentru o altă persoană), declarați că aveți autoritatea de a face acest lucru și că ne permiteți să folosim datele în conformitate cu această Declarație de confidențialitate. Puteți alege oricând ce date personale doriți să ne furnizați. Cu toate acestea, dacă alegeți să nu furnizați anumite date personale, în cazul în care temeiul solicitării noastre este respectarea unei obligații legale, obligații contractuale sau obligații necesare pentru încheierea unui contract există posibilitatea să fim în imposibilitatea de a vă oferi anumite servicii, de exemplu:
(I) dacă nu doriți să ne dați nume, prenume, adresă de email sau număr de telefon, în cazul în care doriți sa faceți o rezervare, nu vom putea să efectuăm rezervarea sau
(II) având în vedere faptul că în fișa de anunțare a sosirii și plecării pe care o veți completa în momentul în care vă cazați la hotelul nostru va trebui sa introduceți anumite date personale prevăzute în mod obligatoriu de lege, iar în cazul în care nu veți dori să completați acele câmpuri obligatorii, nu vom putea sa vă cazăm în hotel.


2.2. Modul în care colectăm date

Colectăm date personale într-o varietate de moduri:

 • Prin servicii on-line. Colectăm date personale atunci când faceți o rezervare in pagina de “Rezervări”, vă conectați pe site-ul nostru, postați pe paginile de social media sau vă înscrieți pentru o ofertă promoțională.
 • In urma vizitelor de proprietate și interacțiuni offline. Colectăm date personale atunci când vizitați proprietățile noastre sau folosiți servicii și puncte de vânzare pe proprietate, cum ar fi restaurante, săli de conferință, terase. De asemenea, colectăm date când vă furnizați datele personale pentru a facilita un eveniment.
 • De la Centrele de asistență pentru clienți. Colectăm date personale atunci când faceți o rezervare prin telefon, comunicați cu noi prin e-mail sau fax. Aceste comunicări pot fi înregistrate în scopul asigurării calității și al instruirii.
 • De la dispozitivele conectate la Internet. Colectăm date personale de la dispozitivele conectate la rețeua de internet disponibilă în proprietatea noastre. Simpla accesare a site-ului/ rețelei noastre nu va conduce la colectarea datelor dumneavoastra personale cu excepția cazului în care dumneavoastra introduceți de bunăvoie anumite date (de exemplu rezervări online, aplicații posturi vacante, anumite cereri/solicitări, etc). Totuși, colectăm ora și data accesării site-ului și adresa IP din care a fost accesat site-ul nostru de internet.
 • De la parteneri de afaceri: cum ar fi agențiile de turism, companiile partenere emitente de carduri, serviciile aferente rețelelor sociale care sunt în concordanță cu setările făcute de dumneavoastră pentru aceste servicii sau alte surse terțe care sunt autorizate prin lege să ne transmită datele dumneavoastră.
  În orice caz, vă asigurăm ca datele dumneavoastra colectate de la terți vor fi prelucrate în aceleași condiții ca și cum ar fi fost colectate direct de la dumneavoastra. De asemenea, nu vom colecta decât ceea ce este necesar îndeplinirii scopurilor noastre. În plus, în momentul în care vă vom contacta pentru prima data, vă vom aduce la cunoștință, în primul rând, sursa din care am obținut datele dumneavoastra personale.


2.3. Scopul și temeiul prelucrării  datelor cu caracter personal de către Hotel Ellero Bacău

Folosim datele personale și alte date pentru a vă oferi servicii, pentru a dezvolta noi oferte și pentru a proteja Hotel Ellero  și oaspeții noștri, după cum este detaliat mai jos. În unele cazuri, vă vom solicita să furnizați direct datele personale sau alte date. Dacă nu furnizați datele solicitate sau ne interziceți să colectăm astfel de date, este posibil să nu putem furniza serviciile solicitate.

Utilizăm datele personale și alte date pentru interesele legitime de afaceri, inclusiv următoarele:

2.3.1. Furnizarea serviciilor pe care le solicitați.

Utilizăm datele personale și alte date pentru a furniza serviciile pe care le solicitați, inclusiv:

 • Pentru a facilita rezervările, plata, trimite informațiile administrative, confirmările sau mesajele înainte de sosire, pentru a vă ajuta cu întâlniri și evenimente și pentru a vă oferi alte informații despre zona și proprietatea pe care sunteți programat să o vizitați
 • Pentru a finaliza rezervarea și a vă caza, de exemplu, pentru a procesa plata, pentru a ne asigura asupra disponibilității camerei dumneavoastra și pentru a vă oferă servicii de relații cu clienții
 • Pentru a susține programul nostru electronic de rezervare. Când furnizați o adresă de e-mail la efectuarea unei rezervări, după confirmare, folosim această adresă de e-mail pentru a vă trimite o copie a facturii. Dacă faceți o rezervare pentru o altă persoană utilizând adresa dumneavoastra de e-mail, factura pentru persoana respectivă vă va fi trimisă prin e-mail. Puteți renunța la primirea facturii prin e-mail și, în schimb, primiți o copie de hârtie prin contactarea recepției
 • Vom folosi datele personale și alte date pentru a gestiona relația noastră contractuală cu dumneavoastra, deoarece avem un interes legitim să facem acest lucru și / sau să respectăm o obligație legală.

2.3.2. Pentru a personaliza serviciile în funcție de preferințele dumneavoastra personale.

Utilizăm datele personale și alte date pentru a personaliza serviciile inclusiv atunci când contactați recepția noastră sau vizitați proprietatea. Vom folosi datele personale și alte date pentru a furniza servicii.

2.3.3. Pentru a vă comunica despre bunuri și servicii în conformitate cu preferințele dumneavoastră personale.

2.3.4. Pentru activități, evenimente și promoții.

Folosim datele personale și alte date pentru a vă permite să participați diferite activități. Unele dintre aceste activități au reguli suplimentare și pot conține informații suplimentare despre modul în care folosim și dezvăluim datele dumneavoastra personale. Vă sugerăm să citiți cu atenție astfel de reguli.
Noi folosim datele personale și alte date în acest mod, cu consimțământul dumneavoastra, pentru a gestiona relația noastră contractuală cu dumneavoastra și / sau pentru că avem un interes legitim să facem acest lucru.

2.3.5. În scopuri de afaceri.

Folosim datele personale și alte date pentru analiza datelor, monitorizare și prevenire a securității și a fraudei (inclusiv prin utilizarea de televiziune cu circuit închis, chei de carduri și alte sisteme de securitate), dezvoltarea de noi bunuri și servicii, identificarea tendințelor de utilizare.

Folosim datele personale și alte date astfel încât să ne gestionăm relația contractuală cu dumneavoastra, să respectăm o obligație legală și / sau pentru că avem un interes legitim să o facem.


2.4 Destinatarii datelor cu caracter personal prelucrate

Pentru a vă oferi servicii de înaltă calitate, este posibil să transmitem informațiile dumneavoastrapersonale furnizorilor noștri de servicii și altor terțe părți, după cum este prezentat în detaliu mai jos:

2.4.1. Către furnizori: în vederea furnizării serviciilor solicitate, în unele cazuri, va trebui să transmitem câteva din datele dumneavoastra personale furnizorilor, iar aceștia au calitatea de împuterniciți și prelucrează datele în numele, pe seama și în conformitate cu indicațiile noastre (cum ar fi furnizorii de software-uri, IT, servicii de contabilitate, servicii medicale).

2.4.2. În cadrul unor evenimente în grup sau întâlniri: dacă vizitați Hotel Ellero  în cadrul unui grup sau al unei conferințe, informațiile solicitate pentru planificarea întâlnirii și a evenimentului pot fi partajate cu organizatorii acestor întâlniri și evenimente și, dacă este cazul, cu oaspeții care organizează sau participă la întâlnire sau eveniment.

2.4.3. Către parteneri de afaceri: în anumite cazuri, ne asociem cu alte societăți pentru a vă furniza produse, servicii sau oferte. De exemplu, vă putem aranja închirierea unei mașini sau achiziționarea unor tururi turistice.

2.4.4. Către autorități și/sau instituții publice pentru:

 • respectarea dispozițiilor legale,
 • a răspunde solicitărilor acestora,
 • pentru motive de interes public (ex: siguranță națională). Spre exemplu, potrivit reglementării orice unitate hotelieră este obligată să transmită zilnic fișele anunțare a sosirii și plecării pentru fiecare client.

Confidențialitatea datelor dumneavoastră este importantă pentru noi, motiv pentru care, acolo unde este posibil, transmiterea de date personale în conformitate cu cele de mai sus se realizează numai în temeiul unui angajament de confidențialitate din partea destinatarilor, prin care garantează că aceste date sunt păstrate în siguranță și că furnizarea acestor informații se face conform legislației în vigoare și politicilor aplicabile. În orice caz, de fiecare dată vom transmite către destinatari doar informațiile strict necesare pentru realizarea scopului respectiv


2.5. Durata procesării datelor

Datele dumneavoastră personale sunt păstrate pe toată perioada realizării scopurilor detaliate în prezenta politică, dacă o perioadă mai lungă de timp de păstrare nu este necesară sau permisă de legea aplicabilă (spre exemplu înregistrările camerelor de supraveghere nu vor fi păstrate mai mult de 30 zile).

Revizuim constant necesitatea păstrării datelor dumneavoastră personale, iar în măsura în care prelucrarea nu mai este necesară și nu există obligativitatea impusă de lege de a păstra datele, vom distruge informațiile dumneavoastra personale cât mai curând posibil și într-un mod în care să nu mai poată fi recuperate sau reconstituite (spre exemplu, vom șterge/distruge toate datele persoanelor care nu au fost angajate în urma interviurilor, dacă nu există perspectiva serioasă de angajare în viitor).

Dacă informațiile personale sunt imprimate pe suport de hârtie, acestea vor fi distruse într-un mod sigur, prin shredder, iar dacă acestea sunt salvate pe suporturi electronice,  vor fi șterse prin mijloace tehnice pentru a asigura faptul că informațiile nu mai pot fi recuperate sau reconstituite ulterior. Aveți opțiuni atunci când vine vorba de modul în care folosim datele dumneavoastra și dorim să vă asigurați că aveți informațiile necesare pentru a face alegerile potrivite pentru dumneavoastra.


2.6. Drepturile persoanei vizate ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal

Prelucrarea datelor cu caracter personal se face de către SC TEMATER SRL  în conformitate cu legislatia în vigoare și aplicabilă, inclusiv cu Regulamentul UE privind protecția persoanelor fizice în ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date (“Regulamentul UE 2016/679”), precum și cu orice norme, regulamente, ordine și standarde.

Iata care sunt drepturile duneavoastră, în conformitare cu cele de mai sus:

 • Dreptul de a fi informat / dreptul de acces: ne puteți solicita o confirmare a faptului că se prelucrează sau nu date cu caracter personal și, în caz afirmativ, acces la datele respective și informații cu privire la acestea, precum și o copie a datelor dumneavoastră personale pe care le deținem
 • Dreptul la rectificare: ne puteți informa despre orice modificare a datelor dumneavoastră personale sau ne puteți cere să corectăm datele personale pe care le deținem despre dumneavoastră
 • Dreptul la ștergere („dreptul de a fi uitat”): atunci cand datele au fost colectate ilegal, data limita pentru stocarea datelor a expirat,  v-ați exercitat dreptul la opoziție sau  prelucrarea datelor se realiza pe bază de consimțământ și v-ați retras consimțământul, ne puteți cere să ștergem datele personale pe care le deținem despre dumneavoastră
 • Dreptul de a restricționa prelucrarea: în anumite situații ne puteți cere să restricționăm prelucrarea datelor dumneavoastră pentru o anumită perioadă; în aceasta situație, datele dumneavoastră pot fi stocate, dar nu și utilizate
 • Dreptul la portabilitatea datelor: puteti să ne solicitați să vă trimitem datele dumneavoastră personale unei terțe părți sau direct către dumneavoastră
 • Dreptul la opoziție: în anumite situații ne puteți solicita să nu mai prelucrăm datele dumneavoastră. În  cazul  în  care  folosim  datele  dumneavoastră personale  pe baza  consimțământului  dumneavoastră,  aveți dreptul să retrageți acest consimțământ în orice moment. În această situație, datele dumneavoastra nu vor mai fi prelucrate de noi, cu excepția cazului în care o dispoziție legală ne obligă la păstrarea și arhivarea acestora. In orice caz, vă vom informa dacă există o astfel de prevedere legală și o vom indica în mod expres.
 • Dreptul de a nu fi supus unui proces decizional individual automatizat, inclusiv crearii de profiluri: aveți dreptul de a nu face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automată, inclusiv crearea de profiluri, care produce efecte juridice care privesc persoana vizată sau o afectează în mod similar într-o măsură semnificativă.
 • Dreptul de a va adresa justitiei sau Autoritatii Naționale de Supravegherea Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal – aveți dreptul de a adresa plângeri autorității naționale de supraveghere a prelucrării datelor cu caracter personal sau instanțelor pentru protecția oricărui drept garantat de legea aplicabilă în domeniul datelor cu caracter personal protecția datelor care au fost încălcate.

Pentru exercitarea acestor drepturi, persoana vizată poate adresa o cerere scrisă, datată şi semnată, transmisă la adresa de e-mail info@ellero.ro. De asemenea, clientul/utilizatorul are dreptul de a se adresa instanţelor de judecată competente.

Pe baza unei cereri scrise, datate, semnate și expediate la adresa: Bacău, Calea Dr. Alexandru Șafran nr. 10, vă puteti exercita dreptul de interventie asupra datelor, după caz, pentru:

 • rectificarea, actualizarea, blocarea sau ștergerea datelor a caror prelucrare nu este conformă cu prevederile legale, în special a datelor incomplete sau inexacte;
 • transformarea în date anonime a datelor a caror prelucrare nu este conformă legislației incidente;
 • notificarea către terții cărora le-au fost dezvaluite datele, dacă această notificare nu se dovedește imposibilă sau nu presupune un efort disproportionat față de interesul legitim care ar putea fi lezat.


3. SECURITATEA DATELOR

Tratăm securitatea dumneavoastra personală cu seriozitate, de aceea luăm importante măsuri de securitate, necesare pentru protecția împotriva accesului neautorizat la date sau modificării, dezvăluirii ori distrugerii neautorizate de date. Acest lucru presupune revizuiri interne ale practicilor de colectare, păstrare și procesare de date și ale măsurilor de securitate, de asemenea, măsuri fizice de securitate pentru protecția împotriva accesului neautorizat la sistemele unde stocăm datele personale. Solicităm și furnizorilor noștri de servicii precum și partenerilor de afaceri să întreprindă toate măsurile necesare în vederea protecției împotriva accesului neautorizat la date sau modificării, dezvăluirii ori distrugerii neautorizate de date.


4. SESIZĂRI

În cazul în care consideraţi că drepturile nu v-au fost respectate sau că folosim datele dvs. personale în mod abuziv, aveți dreptul să depuneți o plângere la autoritatea de supraveghere cu privire la prelucrarea datelor dvs. cu caracter personal. În România, datele de contact ale autorității de supraveghere pentru protecția datelor sunt următoarele:

Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal:
B-dul G-ral Gheorghe Magheru nr. 28-30, Sector 1, cod poștal 010336, București
Telefon: +4 0318 059 211 sau +4 0318 059 212
E-mail: anspdcp@dataprotection.ro
Website: www.dataprotection.ro

Fără a vă afecta dreptul dvs de a contacta în orice moment autoritatea de supraveghere, vă rugăm să ne contactați în prealabil și vă promitem că vom depune toate eforturile necesare pentru a rezolva orice problemă pe cale amiabilă.

ACESTA ESTE UN ANGAJAMENT DE CONFIDENȚIALITATE